Aquí trobaràs dos tests d’autoavauació per fer-te una idea de les preguntes i respostes que hi ha a FITA.
El fàcil són 18 preguntes i el difícil 20. SORT!

Escala Welzenbach:- Iº : F, fàcil, – IIº : PD, poc difícil, – IIIº : BD (o AD), bastant difícil, – IVº : D, difícil, – Vº : MD, molt difícil, – VIº : ED, extremadament difícil